Bobina- Hei paljenje
Zamjenjuje: Mercury 8M0079202 | Volvo 835998
Odgovara MerCruiser Volvo V6, 155-205 KS | V8, 180-800Hp
GM & MIE motori.