Zamjenjuje: Mercury8M0123099 | Volvo 3854003
Odgovara MerCruiser Volvo 3.0 4,3 5.0 5,7 GM & MIE motorima sa DELCO paljenjem