Razvodna kapa sa rotorom
zamjenjuje:
Mercury 811635T3
SIE 18-5361
Odgovara MerCruiser 4-cilindričnom GM-u
& MIE motor Delco paljenje
sustavi.