Odgovara GM V-6 262 4.3 motorima sa Thunderbolt IV i V elektronskim paljenjem (1987-2003)
Igličasta razvodana kapa i ide na bobinu 898253